Výlety za kultúrou a pamiatkami

Komárňanská pevnosť a nádvorie Európy

Komárno je najväčším, najvýznamnejším a najzachovanejším pevnostným komplexom na Slovensku. Komárňanská pevnosť je jedinečnou ukážkou fortifikačnej architektúry 16. až 19. storočia. Možno tu vidieť bastiónový, polygonálny aj fortový systém opevnenia. Vo svojej dobe bola najväčšou a najsilnejšou obrannou stavbou rakúsko- uhorskej monarchie. Vzhľadom k svojej monumentalite a zachovalosti patrí medzi unikáty aj v európskom meradle.

Fortifikačný systém Komárna je dodnes  z väčšej časti zachovaný. K  rozbúraniu niektorých častí pevnosti došlo ešte v prvej polovici 20. storočia. Tento osud postihol vonkajšie články a priekopy centrálnych pevností a časti Palatínskej línie. Z bastiónu I. sa zachovala len Bratislavská brána.  Dnes centrálne pevnosti využíva Armáda Slovenskej republiky. Objekty Palatínskej a Vážskej línie sú prevažne využívané súkromnými podnikateľskými subjektmi, ktoré objekty na vlastné náklady rekonštruujú pre svoju potrebu.

Győr

Győr  je starobylé, rozmanité mesto ležiace na polceste medzi Viedňou a Budapešťou, ktoré oplýva množstvom architektonických, kultúrnych i prírodných skvostov. Má rozlohu 17 461 hektárov a žije tu viac ako 131 tisíc obyvateľov. Počtom umeleckých pamiatok je Győr na druhom mieste v Maďarsku. Po rekonštrukcii barokového starého mesta bol vyhlásený za laureáta európskej ceny ochrany pamiatok. Kostoly, paláce, múzeá, typické barokové rohové balkóny a úzke historické uličky lákajú turistov na prechádzky po starom meste. Najvyhľadávanejšími turistickými zastávkami v  Győri sú  Bazilika biskupstva, Biskupský hrad a  palác, benediktínsky kostol a  synagóga. Atraktivitu mesta vyzdvihujú aj náladové kaviarne, reštaurácie, a právom vychýrené pohostinstvo tunajších ľudí.

Štúrovo a Ostrihom

Mestá Štúrovo a  Ostrihom sú vzdialené 85 km od Veľkého Medera a  ležia na brehu Dunaja. Štúrovo na slovenskej strane a  Ostihom zase na maďarskej. Ostrihom je síce historicky bohatší a architektonicky výstavnejší, ale zo štúrovskej strany jeho   panoráma vyniká viac. Každému, kto sa rozhodne navštíviť toto súmestie preto odporúčame, aby sa zastavil najprv v  Štúrove, z  ktorého je nádherný výhľad na Dunaj a  baziliku na protiľahlom brehu. Následne sa dá po moste Márie Valérie ľahko prejsť na druhú stranu Dunaja do Ostrihomu. Dominantou celého mesta je majestátna Ostrihomská bazilika, ktorá je po bazilikách sv. Petra (Rím) a sv. Pavla (Londýn) tretím najväčším kostolom v Európe. Je najväčšou sakrálnou stavbou v Maďarsku a zároveň najvyššou pamiatkou krajiny. Pri návšteve tejto baziliky sa oplatí kúpiť si lístok aj do najvyššej veže baziliky, kde je kráľovská pokladnica, v ktorej si môžete pozrieť originály korunovačných klenôt a  šperkov a  zároveň sa Vám naskytne neopísateľný výhľad na celé okolie.