Výlety do okolia

Mini zoo – Jazero KITTY v obci Číčov

Iba pár kilometrov od mesta Veľký Meder, v obci Číčov, môžete navštíviť oddychový park KITTY.  Obec Číčov je malá príjemná dedinka, kde si môžete prezrieť  aj grófsky kaštiel z roku 1776, ktorý dodnes obýva rodina grófa Kálnokyho. Areál vznikol v roku 2006 ako myšlienka založiť unikátny park v jednej z najkrajších častí Žitného ostrova. Väčšina parku bola postavená svojpoocne. V parku KITTY nájdu potešenie a zábavu deti i dospelí. Predovšetkým deti sa potešia pozorovaním zvierat  ako je napríklad vták emu, pštros, rôzne druhy papagájov a sliepočiek, divý kačíc, pávov, prasiatok, kôz, somárika, mývala, lami  a ďalších malých zvieratiek. Dospelý si môžu oddýchnuť v príjemnom prírodnom prostredí.

Vyhliadková plavba loďou Ondava Gabčíkovo

Gabčíkovo je malá obec na južnom slovensku známa najmä vďaka Vodnému dielu –Gabčíkovo. Účelom Vodného diela Gabčíkovo je najmä ochrana pred  povodňami, Vodné dielo Gabčíkovo tiež zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu lodí, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky.Okrem prepravy nákladných lodí tu premávajú aj vyhliadkové lode, na ktorých máte možnosť spoznať okolitú prírodu z  trochu inej perspektívy.

Prírodné krásy Dunaja môžete nerušene obdivovať  pri vyhliadkových plavbách loďou Ondava. Sú pre Vás pripravené 2 programy okružných plavieb a výhliadkové plavby do Čuňova, Štúrova, Komárna, Bratislavy alebo do Hainburgu.

TURISTICKÝ VLÁČIK THERMAL EXPRES

Prehliadku mestečka si môžete užiť pri príjemnej jazde turistickým vláčikom THERMAL EXPRES. Vláčik Vás zvezie v letnej sezóne, v období od 2.6.2014 do 2.9.2014, Väčšia skupina návštevníkov si môže objednať aj okružné jazdy mestom.

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo, pôvodne projektované   a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo  –Nagymaros, leží na Dunaji, poniže Bratislavy. Účelom Vodného diela je najmä ochrana pred   povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viac­ krát katastrofické záplavy. Ďalej vodné dielo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu, poskytuje elektrickú  energiu v množstve cca 8 – 10% ročnej spotreby Slovenskej republiky, stabilizuje koryto Dunaja a vytvorilo  podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja  i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.

ZOO Jána Xantusa – GYŐR

Zoologická záhrada v  Győri pôsobí na svojich návštevníkov veľmi príjemným dojmom a  to najmä kvôli príjemnému prostrediu v  ktorom je vybudovaná, kladným prístupom ošetrovateľov k  zvieratám a  veľkými výbehmi. Táto zoologická záhrada predstavuje na svojom areáli viac než 500 jedincov zo 100 živočíšnych druhov. Celý areál záhrady je sústavne postupne rekonštruovaný a  preto sú všetky ubikácie vynovené. Zároveň je záhrada rozdelená na menšie sekcie podľa kontinentov, čo iba zvýrazňuje harmonické  usporiadanie celej záhrady. Výlet do Zoo je vítaným spestrením nie len pre dospelých ale aj pre deti, pričom v hlavnej sezóne je tu pre najmenších pripravená možnosť zajazdiť si aj na poníkovi. Nakoľko je Zooloická záhrada priamo spojená s  historickým mestom Győr, môžete si jej návštevu zároveň spojiť aj s  prehliadkou centra mesta.

Hvezdáreň Hurbanovo

O vznik najstaršej hvezdárne na Slovensku, v Hurbanove, sa zaslúžil dr. Mikuláš Konkoly-Thege. Astrofyzikálne observatórium, ako jedno z prvých v Európe bolo založené v roku 1871 a koncom 19. storočia patrilo aj medzi najlepšie vybavené. Dr. Konkoly zasvätil celý život rozvoju vedy a vedeckého poznania. V obave, že po jeho smrti hvezdáreň zanikne a jej prístroje sa prestanú používať, celý svoj majetok, dom, záhradu a všetko zariadenie observatórií venoval štátu (18. 5. 1899) pod podmienkou, že štát nad hvezdárňou prevezme patronát.