Príroda

Vodné túry

Prehradením koryta Dunaja  a po vybudovaní vodného diela v Gabčíkove  v roku 1992 vo veľkej miere stúpla atraktívnosť okolitých jazier a  kanálov, tak isto ako starého koryta Dunaja. Regulovaný  jedinečný  ramenný systém starého Dunaja, ktorý sa rozprestiera po celom území  umožňuje  celoročné splavovanie. Lužné lesy  so svojou  flórou a faunou  poskytujú príjemné výlety  pre návštevníkov.  Už od roku 1992 sa území Žitného ostrova organizujú turistické a  vodné túry.

Jednou zo zaujímavých atrakcí je napríklad poldenný splav Bodických ramien s  inštruktorom.

Vodné túry: www.vodnetury.sk

Čičovské mŕtve rameno – národná prírodná rezervácia

Jednou z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova je mŕtve rameno Dunaja pri Číčove. Jazero nesúmerného tvaru vzniklo v roku 1899 a jeho vznik zapríčinila pretrhnutá hrádza. Toto územie je chránenou prírodnou rezerváciou od roku 1964, ktorá dostala názov Lion podľa francúzskeho vojaka, ktorý sa usadil na jeho brehu na konci I. sv. vojny. Vďaka tejto neočakávanej udalosti dnes možno v rezervácii obdivovať  chránené vtáky a vzácne druhy rastlín  či dunajského divého kapra.  Husté lesy  a miestami močaristý terén v okolí ramena sú prístupné len pešo alebo na bicykli a poskytujú dokonalý  zážitok z ničím nerušenej panenskej prírody. V období kladenia vajec vtákov (od 1. marca do 15. júla) je návšteva chránenej prírodnej oblasti zakázaná.

Klátovské rameno – národná prírodná rezervácia

Ak uprednostňujete prírodnú turistiku pred tou mestskou, určite by ste pri vašich vvýletoch nemali vynechať národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno . Klátovské rameno má dĺžku až 25km, rozlohu viac ako 300 hektárov a  vlieva sa do Malého. Zaujímavosťou tejto rezervácie sú najmä  ojedinelé druhy drevín a rastlín, chránené druhy vtáctva, sladkovodné huby či krásne lekná. Na brehu Klátovského ramena sa nachádza Klátovský mlyn, ktorý bol v prevádzke do roku 1941. V súčasnosti si v ňom možno prezrieť stálu výstavu dunajskostredského Žitnoostrovského múzea o vodných mlynoch.

Areál Vodného mlyna v Kolárove

Vodný mlyn V Kolárove sa nachádza v prírodnom areáli na poloostrove riek Váhu a Malého Dunaja, približne 500 metrov od centra mesta Kolárovo. K areálu vedie 86 metrov dlhý zastrešený drevený most, ktorý je najdlhším celodreveným mostom v Európe. Na poloostrove sa tiež nachádzajú zvyšky opevnenia Hradu mieru z obdobia tureckých vojen. Samotný vodný mlyn je funkčnou replikou pôvodného vodného mlynu z Radvane nad Dunajom a dokumentuje ojedinelú tradíciu vodných mlynov používaných na mletie obilia. Súčasťou areálu vodného mlyna je skanzen ľudovej kultúry a tabuľový informačný systém zameraný na ekosystém lužného lesa. V areáli sa konajú rôzne ekologicky zamerané i vzdelávacie projekty určené pre návštevníkov i deti a mládež. Celý areál je otvorený celoročne.